BIŻUTERIA POLITYCZNA

Biżuteria patriotyczna, która pojawiła się na przestrzeni wieków naszej historii, zawsze była polityczna. Noszenie narodowych symboli było demonstracją przynależności do naszego państwa i narodu.

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]Podkreślało nie tylko patriotyzm, ale i wyższą od ogółu świadomość narodową, przywiązanie do naszej kultury, zalet moralnych i etycznych. W trudnych czasach konfederacji, insurekcji, wojen, zaborów czy powstań była także dla osób z charakterem walką o wolność, o polskie interesy narodowe, dlatego miała też swoich wrogów. Była jednak nie do wytępienia. Nasza kolekcja w wielu wzorach nawiązuje właśnie do symboliki zawartej w Biżuterii Patriotycznej minionych wieków. Obecnie można ją różnie interpretować. [/su_column] [su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]Wiadomo bowiem, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. W naszej ocenie i obecnie jest ona niezbędnym orężem w walce o lepszą i sprawiedliwą Polskę. Słusznie bowiem kojarzy się ona z wieloma cnotami, których brak obecnym politykom parlamentarzystom co innego mówiącym i co innego myślącym, a jeszcze co innego robiącym.

L.B. [/su_column][/su_row]