Religijne medaliki

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

Teofil Rewoliński (1821-1899) urodził się w Rawie Mazowieckiej w 1821 r., był synem Wojciecha i Magdaleny z Kotlińskich. Nauki rozpoczął w swoim rodzinnym mieście, kontynuował je w Kielcach i Radomiu. Studiował następnie medycynę w Petersburgu w latach 1842-1847. Po ukończeniu studiów podjął pracę w ramach odpracowywanego stypendium lekarza wojskowego w armii rosyjskiej. Przechodził różne stopnie zaszeregowania, odbywając kampanię węgierską w 1849 r. i turecką w 1855 r. Zwolniony ostatecznie ze służby wojskowej w 1859 r. osiadł w Radomiu. Tutaj kontynuował praktykę lekarską obejmując kolejno różne stanowiska zawodowe i społeczne.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

Obok pracy zawodowej aktywnie rozwijał swoje zainteresowania humanistyczne. Interesował się szczególnie historią Polski. Systematycznie budował swój warsztat badawczy, gromadząc książki, dokumenty i pamiątki przeszłości. Wtedy też zrodziła się zapewne jego pasja kolekcjonowania medali. Traktował je jako swoiste okruchy pamięci ważnych wydarzeń, a szczególnie ludzi, którzy w naszej historii się zasłużyli. Stworzył zbiór ponad 1300 medali, w tym wiele bardzo rzadkich, nieznanych wówczas w innych zbiorach egzemplarzy. Zgromadził także ponad 120 medalionów w większości z portretami królów i wybitnych Polaków. Interesował się także liczmanami i żetonami, szczególnie folwarcznymi oraz biżuterią patriotyczną.

[/su_column][/su_row]