Moda kobiet w XIX w

Ciężkie było życie kobiety w wieku dziewiętnastym. Obowiązkowo musiała nosić ciasny gorset, który zmuszał do posiadania dobrej (oczywiście w dzisiejszym tego słowa znaczeniu) figury. Zresztą gorsety zmuszeni byli nosić w tych latach także mężczyźni. Ubiór eleganckiej pani składał się z co najmniej pięciu warstw, których nie będę tutaj wymieniał. Wspomnę tylko, że wierzchnia suknia balowa mogła mieć nawet dziesięć metrów szerokości.
Od przedniej strony taka suknia była raczej wąska, zmuszało to noszące ją kobiety do stawiania drobnych kroczków, w tym samym czasie tył sukni zbierał z podłogi wszelkie śmieci. Osobny rozdział to ubiory kobiet w dziewiętnastym wieku w Polsce. Tu po klęsce dwóch powstań kobiety zakładały czarne suknie jako symbol ,,żałoby narodowej” i smutku niewoli. Nosiły też specjalną “polską” biżuterię patriotyczna, na której znajdował się orzełek, Biżuteria ta miała kształt więziennych okowów albo nawet cierniowej korony, wykonanej z czarnej stali. Suknie poza kolorem raczej nie różniły się od tych noszonych przez damy na Zachodzie.

źródło: http://trendygaleria.pl/