Polityka prywatności patriotyki.pl Podanie danych osobowych. a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobo są przetwarzane włącznie w zakresie celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał. że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy której chętnie udzielimy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i doglądamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy Wierzymy. że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w patriotyki.pl

Kto jest administratorem danych osobowych patriotyki.pl ?

Administratorem danych osobowych patriotyki.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Infopress Poland Sp. z o.o.
ul. Brzoskwiniowa 13
04-782 Warszawa
NIP 1132687402
REGON 141094167
KRS 00028645