Roman Dmowski

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Roman Dmowski (1864–1939)

Kolekcja Polska Walcząca